• Novi Sad
 • Employment type: Internship
 • Posted by: Vega IT

Prijavi se za praksu u našoj kompaniji!

Šta treba da znaš pre prijavljivanja?

Stručna praksa je važan deo karijere inženjera. To je odlična prilika za ulazak u IT svet, dinamično mesto gde se učenje nastavlja. Tokom stručne prakse koja traje tri nedelje, praktikanti sami rade zadatke koji simuliraju zadatke sa stvarnih projekata. Uz pomoć mentora, oni imaju mogućnost da steknu iskustvo za koje im se uglavnom ne pruža šansa na fakultetu.

Kompanije koje nude takve stručne prakse imaju standarde i očekivanja od studenata koji su angažovani na praksi. A Vega IT je jedna od njih.

Kvalitet softvera koji stvaramo je od ključne važnosti. Da bi obezbedili kvalitet, naši QA inženjeri za automatsko testiranje koriste različite alate za testiranje kao što su Selenium, Cypress, Playwright itd.

Ovo je lista stvari koje Vega IT očekuje od svakoga ko se prijavi za stručnu praksu:

 • Poznavanje funkcionalnog testiranja
  • poželjno je komercijalno iskustvo QA inženjera za manuelno testiranje
  • kreiranje i održavanje Test dokumentacije
 • Java
  • Osnove programiranja
  • koncepti objektno-orijentisanog programiranja
  • Selenium
 • Poznavanje sistema za kontrolu verzija (Git)
 • Dobro poznavanje usmenog i pisanog engleskog
 • Proaktivan pristup projektnim aktivnostima kao i kreativno i kritičko mišljenje

Otvorenost ka novim idejama i veštine komunikacije sa ljudima su nešto što mi cenimo. Stoga, kandidati koji poseduju ove osobine imaju veće šanse da rade sa nama. Zvuči ti interesantno? Pošalji nam svoj CV i stupi u kontakt sa nama! :)