video image

Praksa: Softver inženjer

 

RADNO VREME: PRAKSA

LOKACIJA: NOVI SAD, ZRENJANIN, PODGORICA

Šta svaki praktikant treba da zna pre nego što dođe u Vega IT? 

Praksa u sklopu fakulteta ili u nekoj kompaniji je jako važan aspekt svakog procesa učenja. Studentima je data mogućnost da se zapravo uključe i učestvuju u stvarnim projektima što im vremenom omogućava da steknu iskustvo koje inače ne bi mogli da steknu na fakultetu.

Kompanije koje nude takve programe imaju standarde i određena očekivanja od studenata koji se odluče za praksu. Vega IT, kao jedna od takvih kompanija, ima stroge standarde po pitanju programiranja kojih se svaki zaposleni pridržava i o kojima će svaki student da uči tokom prakse.

Osnovno područje kompanije Vega IT je .NET platforma i sve što se gradi na njoj. Sledi kompletna lista stvari koje Vega IT očekuje od svakog studenta koji se prijavi za praksu: 

 • Odlično poznavanje “objektno - orijentisanog” programiranja i osnovnih koncepta kao što su abstrakcija, enkapsulacija, nasledstvo i polimorfizam.  
 • Osnovno poznavanje toga kako funkcioniše mreža (pretraživač, veb server, DNS, itd.). Samo koncepti, detalji nisu neophodni. 
 • Dobro poznavanje ASP.NET (Core) kostura.
 • Kontrola izvora kao što su TFS, SVN ili Git.
 • Mi razvijamo aplikacije u C# i očekujemo od tebe da poseduješ dobro znanje:
  • Modifikatora pristupa (access modifiers)
  • Operatera (Operators)
  • Klasa (Classes)
  • Interfejsa (Interfaces)
  • Kolekcija (Collections)
  • Generičke klase (Generics)
 • Mi koristimo React na strani klijenta, obzirom da je to jedna od najpopularnijih JavaScript biblioteka, a očekujemo da i ti imaš dobro poznavanje te biblioteke.
 • Osnove HTML, CSS, XML i JSON.
 • Visual Studio aplikaciju. 
 • Relacione baze podataka i UML.
 • Osnovno poznavanje SQL - a. Pisanje upita (queries) za biranje, ažuriranje, brisanje i umetanje, operacije sa relacionim bazama podataka. 
 • Poznavanje Engleskog jezika, pisanje i govor.
 • Otvorenost za nove ideje i veštine u komunikaciji sa ljudima (soft skills) su veliki plus.